Subscribe:

Wednesday, November 9, 2011

10. Ciri-ciri Pelajar Cemerlang


  • Sentiasa bermotivasi
  • Mempunyai matlamat belajar yang jelas
  • Tahu peranan sebagai pelajar
  • Tahu peranan sebagai anak
  • Mengamalkan prinsip 5S
  1. Sendiri mahu
  2. Sedia awal
  3. Sikap positif
  4. Sasaran peperiksaan
  5. Sungguh-sungguh

0 comments:

Post a Comment