Subscribe:

Wednesday, September 5, 2012

Litar Ketujuh: Agama


Hidup beragama menjamin keselamatan hidup di dunia dan dan juga di akhirat. Di tahap ini, saya teringat serangkap senikata dalam lagu berjudul ‘Jika Ingin Selamat’ dendangan kumpulan Orkes El-Surayya dari Medan, Sumatera yang berbunyi seperti berilkut:

Jika ingin selamat,
Berpeganglah pada agama;
Dari dunia sampai akhirat,
Kan selamat selama-lamanya.Hidup beragama yang dimaksudkan di sini sudah tentulah hidup dengan ilmu serta
pengamalan nilai-nilai agama dari langit. Dalam konteks ini, agama dari langit merujuk kepada agama Islam kerana agama Nasrani dan Majusi sudah mengalami perubahan melalui banyak pindaan daripada cirri-ciri asal agama tersebut. Begitulah juga dengan agama serta kepercayaan yang lain.

Agama bukan suatu ideologi. Ia adalah kepercayaan yang diyakini sepenuhnya dalam hati sepertimana yang dikehendaki oleh pemilik agama itu sendiri yang diturunkan dari langit melalui perantaraan Malaikat yang kemudiannya disampaikan oleh para Rasul. Hanya agama Islam sahaja yang masih kekal sepertimana ianya mula-mula diturunkan sehingga ke akhir zaman.

Sebenarnya litar ketujuh dan terkahir dalam litar kehidupan berkait rapat dengan litar keenam tentang akhlak yang dibicarakan sebelum ini. Agama mencakupi keseluruhan hidup insan kerana paksi kehidupan yang bersifat sementara ini bertunjangkan konsep ketuhanan sebagai asas segala aktiviti kehidupan. Manusia tidak akan dapat mencari Tuhan dan ketuhanan melalui wadah-wadah yang lain kecuali agama. Manusia yang tidak beragama tidak akan ketemui Tuhannya dalam politik, sosial, pendidikan, ekonomi, sejarah dan sebagainya.

Justeru, hidup tanpa panduan agama akan terumbang-ambin sifatnya. Manusia akan kehilangan arah dan tujuan hidup jika tidak beragama. Agama bukan sekadar kepercayaan dalam hati. Malah, apa yang dipecayai dan diyakini itu haruslah diterjemahkan dalam segenap aktiviti kehidupannya setiap ketika. Jika manusia mampu berbuat begitu, barulah hidup dan kehidupannya bernilai; bernilai pada diri, orang lain dan juga alam sejagat. Persoalan nilai di sini merujuk kepada nilai yang ditetapkan oleh Tuhan yang mencipta manusia itu sendiri, bukan nilai yang diletakkan oleh manusia yang tidak lari daripada sifat nafsu nafsi.

Wallahu’alam!

0 comments:

Post a Comment